• Gooi het in de groep

Gordon training +

Gordontraining ‘Effectief omgaan met kinderen’

Doelgroep
Speciaal voor ouders van kinderen met een beperking.

Doelstelling
Ouders leren de relatie met hun kinderen te verbeteren.

Werkwijze
Na uitwisseling van ervaringen en een een kernachtige uitleg van theorie gaan deelnemers aan de slag met verschillende praktische werkvormen om de opvoedingsvaardigheden onder de knie te krijgen. 
De GORDON-methode is gebaseerd op de humanistische psychologie. Belangrijke onderliggende waarde hierin is het streven naar gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekeninghoudend met de ander. Door uitwisseling van ervaringen en door discussies, oefeningen, praktische demonstraties en werkopdrachten leren de deelnmers de communicatieve vaardigheden.
In de GORDON-training ligt de nadruk onder meer op het verwerven van de volgende vaardigheden:
– Zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen.
– Zó praten dat kinderen u ook begrijpen.
– Zó conflicten oplossen dat niemand verliest.
– Zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.

Praktische informatie
Deze Gordontraining  ‘Effectief omgaan met kinderen’ bestaat uit 4 avonden van 2,5 uur.
Aantal deelnemers: 
De Gordontrainingen worden gegeven door een professionele en ervaren trainer die is gecertificeerd door de NET (Nederlandse Effectiviteits Trainingen).
De training staat onder leiding van een ervaren docent.
Kosten deelname: € 50,-  
Start eerstvolgende training: dinsdagvond 11 april 2017 in Kortenhoef.

Verdere informatie
Voor aanmelding en meer informatie:
Family tools – Marre Taal
06 – 48 83 12 81
marretaal@yahoo.com

Verdere informatie is te vinden op de website van Family Tools / http://www.zandkasteel-pgb.nl/