• Gooi het in de groep

Training sociale weerkbaarheid en zelfbeheersing

Doelgroep
Kinderen (9 – 12 jaar) die sociaal weerbaarder willen worden.

Doelstelling

De trainingen zijn gericht op het vergroten/herstellen van de eigen kracht en het inzicht, bedenken en (durven) inzetten van oplossingsrichtingen in situaties waarin een beroep gedaan wordt op de persoonlijke weerbaarheid en assertiviteit (tegen zowel leeftijdsgenoten als volwassenen).

Werkwijze
Tien trainingen, waaronder 2 trainingen met de ouders erbij (eerste en laatste training).
Tijdens de trainingen worden de volgende werkvormen gehanteerd:
– Spel- en beweegvormen waarbij de eigen weerbare oplossingsrichtingen en strategieën worden verkend
– Groepsgesprekken
– Rollenspellen
– Zelfverdediging
– (Zelf-)reflectiemomenten
Bovendien ontvangen de ouders/verzorgers een korte samenvatting van elke training.

Praktische informatie
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 uur. 
Aantal deelnemers: 4-10 kinderen.
Kosten deelname: € 297,00 
Start eerstvolgende training: 25 september 2014 in Hilversum.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
ShoShin – Camiel van Hoegee
Telefoon: (035) 628 88 19 of info@shoshin.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website: www.shoshin.nl