• Gooi het in de groep

Sterk in je werk !

Effectief communiceren op de werkvloer

Doelgroep
Voor werkende mensen die onvoldoende communiceren en/of onvoldoende effectief communiceren op de werkvloer en hier zelf hinder van ondervinden.

Doelstelling
Vergroten van de communicatieve en assertieve vaardigheden in de werksituatie.

Werkwijze
Vooraf aan de training worden doelen geformuleerd. In de training wordt gestart met het vergroten van het bewustzijn van eigen gevoelens, meningen en wensen. Vervolgens worden belemmerende gedachten in kaart gebracht en leren deelnemers deze gedachten zelf te corrigeren. (Rationeel Emotieve Training). Vanuit dit bewustzijn wordt daarna diverse communicatieve en assertieve vaardigheden geoefend zoals gevoelens uiten, verzoeken doen en verzoeken weigeren en geven en ontvangen van feedback en kritiek.
Tijdens de training worden huiswerkopdrachten voorbereid, doen deelnemers diverse oefeningen die corrigerende ervaringen opleveren en worden huiswerkopdrachten nabesproken. Men oefent met name ook veel in de dagelijkse praktijk door middel van opdrachten die wekelijks worden meegegeven. Tijdens de training wordt verder ook aandacht besteedt aan ontspanningsoefeningen. Gewerkt wordt met een cursusboek.

Praktische informatie
De training omvat 6 bijeenkomsten van 2½ uur.
Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 6 waardoor intensief gewerkt kan worden aan de doelen van de deelnemers.
Vooraf aan de training vindt een doelstellend gesprek plaats tussen leidinggevende, werknemer en trainer. De werkgever ontvang na de training terugkoppeling over de behaalde resultaten.
Begeleiding is in handen van Han Baeten, groeps- en bedrijfsmaatschappelijk werker bij Versa Welzijn.
Kosten deelname: voor rekening van de werkgever
Start eerstvolgende training: bij voldoende deelnemers. 

Verdere informatie
De training is een van de diensten van Versa Welzijn – Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
Voor informatie en/of aanmelding:
Versa Welzijn – Han Baeten
Telefoon: (035) 683 01 54

Verdere info is ook te vinden op www.versawelzijn.nl/bedrijfsmaatschappelijk-werk/