• Gooi het in de groep

Steuntje in de rug

Doelgroep
De cursus is voor ouders met psychische problemen met kinderen in de leeftijd 4-18 jaar.

Doelstelling
Belangrijk doel van de cursus is uitbreiding van de opvoedingsvaardigheden waardoor de thuis- en gezinssituatie prettiger wordt.

Werkwijze
De inhoud van de cursus:
• Herkenning en steun door uitwisseling van ervaringen rond ouderschap en opvoeding.
• Tips en informatie over de invloed van persoonlijke problematiek op kinderen, wat zijn de risico’s en wat helpt om de risico’s te verkleinen.
• Het bespreekbaar maken van de persoonlijke problemen met kinderen, wat past en kan bij de leeftijd van het kind.
• Er wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen, straffen en belonen, school, ruzies, en andere thema’s
Er wordt zoveel mogelijk praktisch gewerkt aan de hand van voorbeelden die ouders in de praktijk tegen komen.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur (waarvan 2 met partner, maatje, vriend of vriendin)
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12.
De cursus wordt gegeven door medewerkers van Indigo Centraal. 
Voor de groep start vindt een kennismakingsgesprek plaats.
Kosten deelname: € 20,-
Start eerstvolgende cursus: bij voldoende aanmeldingen

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Indigo Centraal Gooi & Vechtstreek
Telefoon: 0341 – 46 23 60
E-mail:    trainingen@indigocentraal.nl 

Meer informatie is ook te vinden op

824-1