• Gooi het in de groep

Handicap / Beperking

MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. 
MEE biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan mensen met een:

  • lichamelijke handicap
  • verstandelijke handicap
  • chronische ziekte
  • zintuiglijke handicap
  • niet-aangeboren hersenletsel
  • ontwikkelingsachterstand
  • autisme spectrum stoornis

MEE is er ook voor direct betrokkenen zoals ouders, partners, familieleden, huisartsen, leerkrachten en begeleiders. MEE Utrecht, Gooi & Vecht organiseert voor hen cursussen voor familie en betrokkenen

Zie ook de overige cursussen voor mensen met een handicap / beperking

Versa Mantelzorgondersteuning organiseert voor ouders/mantelzorgers die zorgen voor een kind met een verstandelijke beperking:
Contactgroep voor ouders/mantelzorgers die zorgen voor een kind met een verstandelijke beperking