• Gooi het in de groep

Echtscheiding

Echtscheiding… en nu verder op eigen kracht

Doelgroep
Deze gespreksgroep is bestemd voor vrouwen en mannen in echtscheidingssituaties.

Doelstelling
Het doel van de cursus is om u onder deskundige begeleiding een plek te bieden waar deelnemers met steun en herkenning van anderen kunt leren een start te maken met het verwerken van uw scheiding en op eigen kracht te vertrouwen.

Werkwijze
Thema’s die aan bod komen zijn: omgaan met gevoelens van kwaadheid, verdriet, eenzaamheid, schuld en intimiteit. Hoe opkomen voor wensen en behoeften in de omgang met ex-partner en familie en het opbouwen van een nieuw toekomstperspectief.

Praktische informatie
De groep bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2.5 uur.
Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.
Begeleiding is in handen van twee maatschappelijk werkers van Versa Welzijn.
Voor de groep start vinden intakegesprekken plaats.
Kosten deelname: € 30,-
Start eerstvolgende groep: bij voldoende deelnemers

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding; 
Versa Welzijn – afd. Groepsmaatschappelijk Werk
Telefoon: (035) 683 01 54 
E-mail:     groepswerk@versawelzijn.nl