• Gooi het in de groep

Welpart

Assertiviteitstraining

Doelgroep
Mensen van 16 jaar en ouder, die moeite hebben goed voor zichzelf op te komen en daar iets aan willen veranderen. Met name uitkeringsgerechtigden, LVG populatie met een IQ > 80 (uitstromers van de praktijkschool) en mensen met meervoudige problematiek (psychisch, somatisch en sociale problemen) is een doelgroep waarmee Welpart veel ervaring heeft opgebouwd.

Doelstelling
Het doel van de training is het vergroten van assertieve vaardigheden.

Werkwijze
Gewerkt wordt met groepsgesprekken, video, rollenspel en huiswerkopdrachten.

Praktische informatie
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.
Aantal deelnemers: 4 – 6 personen.
Begeleiding is in handen van medewerkers van bureau welpart.
Voor de groep start vinden intakegesprekken plaats.
Kosten deelname: 350 euro excl. BTW
Start eerstvolgende training in Hilversum: zodra er voldoende deelnemers zijn.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Indicatie- en Adviesbureau Welpart B.V.
Telefoon: (035) 72 00 003
E-mail: info@welpart.nl

Zie verder ook de website van bureau Welpart