• Gooi het in de groep

Versa Welzijn

Assertiviteitstraining

Doelgroep
Mensen van 18 jaar en ouder, die moeite hebben goed voor zichzelf op te komen en daar iets aan willen veranderen

Doelstelling
Het doel van de training is het vergroten van assertieve vaardigheden. Hiervoor wordt gewerkt aan:
·  belevingsverandering: verminderen van angst in sociale situaties, vergroten van het zelfvertrouwen;
·  vergroten van kennis, met name over het verschijnsel van niet assertief zijn en over communicatieve vaardigheden;
·  uitbreiding en verfijning van vaardigheden in het omgaan met (lastige) sociale situaties;
·  vermindering van gedachten die niet op de werkelijkheid gebaseerd zijn;
·  doorbreken van vermijdingsgedrag; 
·  inzicht in niet assertieve situaties.

Werkwijze
Gebruik wordt gemaakt van modelleren en operant conditioneren, leerprocessen afkomstig uit de leerpsychologie (behaviorisme). Verder wordt gewerkt met de principes uit de RET (cognitieve psychologie)
In de eerste helft van de training wordt aandacht besteedt aan doelen stellen, vervolgens aan bewuster worden van eigen gevoelens, meningen en tot slot worden belemmerende gedachten in kaart gebracht en leren deelnemers deze gedachten zelf te corrigeren.
In het tweede deel wordt hiervan gebruikt gemaakt bij het behandelen en inoefenen van diverse assertieve vaardigheden als gevoelens uiten, verzoeken doen en verzoeken weigeren (Nee-zeggen) en geven en ontvangen van feedback en kritiek.
Tijdens de training worden huiswerkopdrachten nabesproken, doen deelnemers diverse oefeningen die corrigerende ervaringen opleveren en worden huiswerkopdrachten voorbereid. Men oefent met name ook veel in de dagelijkse praktijk door middel van opdrachten die wekelijks worden meegegeven. Tijdens de training wordt verder ook aandacht besteedt aan ontspanningsoefeningen. Gewerkt wordt met een cursusboek.
Lees ook de terugblik van Sanne om een indruk te krijgen van de training vanuit een deelneemster.

Praktische informatie
De avondtraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2½ uur en een follow-up bijeenkomst.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12 personen. 
Begeleiding is in handen van Han Baeten van Versa Welzijn. 
Vooraf aan de eerste bijeenkomst is er een vrijblijvende informatiebijeenkomst.
Kosten deelname: € 45,-
Start eerstvolgende training: maandagavond 12 februari 2024 in Hilversum. 
Informatiebijeenkomst over deze training is op maandagavond 5 februari.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Versa Welzijn – afd. Groepsmaatschappelijk Werk
Telefoon: (035) 623 11 00 
E-mail:      groepswerk@versawelzijn.nl

Gedicht van een cursist