• Gooi het in de groep

Gehandicapt

Mensen kunnen door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Voor hen is MEE de aangewezen organisatie. MEE biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan mensen met een:

  • lichamelijke handicap
  • verstandelijke handicap
  • chronische ziekte
  • zintuiglijke handicap
  • niet-aangeboren hersenletsel
  • ontwikkelingsachterstand
  • autisme spectrum stoornis

MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen zoals ouders, partners, familieleden, huisartsen, leerkrachten en begeleiders. MEE Utrecht, Gooi & Vecht organiseert ook diverse cursussen. Onderstaande links bieden u meer informatie over de cursussen …