• Gooi het in de groep

Hersenletsel

Doelgroep
Voor partners, familieleden, vrienden en buren die de zorg hebben voor iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel en die behoefte hebben aan meer informatie.

In Nederland krijgen jaarlijks 100.000 mensen één of andere vorm van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hieronder valt o.a. letsel veroorzaakt door een beroerte, ongeluk, operatie, infectie of hersentumor.
De getroffene van hersenletsel kan te maken krijgen met beperkingen op motorisch cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Vaak nemen de mensen om hen heen, de mantelzorgers, taken over die de getroffene zelf niet meer kan verrichten. Beiden moeten leren omgaan met de veranderde situatie.

Cursus rondom Niet-Aangeboren Hersenletsel
Doelstelling
De cursus is ontwikkeld om de mantelzorger meer kennis te verschaffen over (de gevolgen van) Niet-Aangeboren Hersenletsel en hoe je hier als mantelzorger mee om kunt leren gaan.

Werkwijze
De cursus biedt veel praktische informatie en tips. 
De volgende vragen worden behandeld in de cursus:
• Wat is Niet-Aangeboren Hersenletsel?
• Wat zijn de gevolgen van Niet-Aangeboren Hersenletsel?
• Hoe kan ik omgaan met de veranderde situatie?
• Waar kan ik hulp vinden?
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en bovendien maken de deelnemers kennis met mensen die in dezelfde situatie zitten.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en een follow-up bijeenkomst
Aantal deelnemers: maximaal 20 personen
De begeleiders zijn deskundig op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel en de ondersteuning van mantelzorgers. De cursusbegeleiding wordt verzorgd door het Versa Mantelzorgondersteuning.
Kosten deelname: € 30,-
Cursusdata: Dinsdag 15 september, Woensdag 23 september, 7 en 21 oktober en 4 november 2015.
Locatie: Activiteitencentrum Jan Ligthart, Brinklaan 36a, 1404 EW Bussum

Verdere informatie
De cursus is een samenwerkingsverband van Versa Mantelzorgondersteuning, revalidatiecentrum de Trappenberg, Regionaal Beraad Gehandicapten, Hersenletselteam Gooi en Vechtstreek, de Na(H)derrkring en Vereniging Cerebraal.

Contactgroepen voor mantelzorgers
In een contactgroep kunt u, onder begeleiding van een consulent mantelzorgondersteuning, ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Versa Mantelzorgondersteuning organiseert iedere vierde woensdag van de maand van 9.30 – 11.30 uur een contactgroep.

Themabijeenkomsten
Verlies en Rouw – 7 oktober 2015
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Activiteitencentrum Sherpa
Gebouw ’t Gein, Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn.

Omdat wij een grote toeloop verwacht verzoeken wij u dringend om u voor deze bijeenkomst aan te melden bij: cursusbureau Versa Welzijn of 035 629 98 38 (9.00 – 12.00 uur)

Inloopochtenden in NAH Pluspunt
Deze inloopochtenden zijn voor mensen met NAH, hun mantelzorgers en professionals. Zij kunnen elke woensdag van 9.00 – 12.00 uur binnenlopen in het NAH Pluspunt in het Activiteitencentrum, Jan Lighthart, Brinklaan 36a Bussum.

Het NAH Pluspunt wordt mogelijk gemaakt door de inzet van medewerkers uit de volgende organisaties: het Hersenletselteam, Sherpa en Versa Mantelzorgondersteuning.

Voor informatie en/of aanmelden
Versa Mantelzorgondersteuning, telefoon: (035) 697 00 50 (ma t/m do 9.00 – 17.00 uur, vr 9.00 – 13.00 uur) of kijk  op de website van Versa Mantelzorgondersteuning