• Gooi het in de groep

Ouders van kinderen met ADHD

Cursus voor ouders van kinderen met AD(H)D

Doelgroep
Ouders van kinderen met AD(H)D.

Doelstelling
Tijdens drie bijeenkomsten staat de aandachtstekortstoornis centraal dat het kind (mogelijk) heeft. Doel is ouders kennis over AD(H)D aan te reiken en algemene handvatten te geven voor de opvoeding. Ook wordt een avond besteed aan het geven van informatie over medicatie. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen met andere ouders en wordt ruime mogelijkheden geboden tot het stellen van vragen.
Qua inhoud is het belangrijk dat beide ouders alle drie de bijeenkomsten aanwezig zijn. . Indien er sprake is van een éénoudergezin dan het verzoek iemand mee te nemen die betrokken is bij het gezin.

Praktische informatie
Deze cursus wordt gegeven op drie avonden, om de 14 dagen, van 19.30 – 21.30 uur. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn gaat er weer een nieuwe groep van start.
De kosten worden veelal vergoed vanuit de gemeente.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.leerengedragsadviezen.nl

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Praktijk voor leer- en gedragsadviezen
Telefoon:(035) 623 10 89
Mailadres: mail@leerengedragsadviezen.nl