• Gooi het in de groep

Jongeren van ouders met …

Jongeren van ouders met psychiatrische problematiek

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van 13-17 jaar of van 16 – 25 jaar van wie een ouder is opgenomen (geweest) in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling, of van wie een ouder psychiatrisch behandeld wordt.

Doelstelling
Het zogenaamde KOPP­project is gericht op de preventie van psychische problemen van kinderen van ouders met psychiatrische problematiek..
Het doel van de gespreksgroepen voor kinderen en jongeren is:
– kinderen en jongeren herkenning, begrip en steun bij elkaar te laten vinden,
– de geïsoleerde positie – waarin deze kinderen vaak zitten – te doorbreken,
– kinderen handvatten proberen aan te reiken om zo optimaal mogelijk in hun situatie te kunnen functioneren.

Werkwijze
Binnen het KOPP-project worden jaarlijks een gespreksgroep voor kinderen van 8 – 12 en een gespreksgroep voor jongeren van 13 – 17 of van 16 – 25 jaar gegeven. 
De gespreksgroepen hebben een preventief karakter en zijn zeker niet als therapie bedoeld. 
In de gespreksgroep wordt de mogelijkheid geboden om ervaringen uit te wisselen. 

Praktische informatie
Een gespreksgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1½ uur + 2 ouderbijeenkomsten.
Aantal deelnemers: 4-6
Kosten deelname: geen
Start eerstvolgende KOPP 12-18 cursus: voorjaar 2012 in Hilversum
Start eerstvolgende KOPP 16-25 cursus: voorjaar 2012 in Hilversum

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Symfora/GGc Centraal
Telefoon: (035) 655 74 28

Meer informatie is ook te vinden op de website: