• Gooi het in de groep

Uitkomen met Inkomen

Doelgroep
De cursus is bestemd voor mensen met een eigen inkomen die hun geldzaken op orde willen krijgen en houden. Daarbij is het van belang dat zij al langere tijd een eigen huishouden runnen en bereid zijn met hun financiële situatie aan de slag te gaan.
Daarnaast richt deze cursus zich ook op de aanpak van de financiële stress, veroorzaakt door de financiële situatie (met alle gevolgen van dien).

Doelstelling
De cursus heeft een aantal doelstellingen
Praktische doelstellingen zijn: overzicht krijgen en houden in de eigen administratie, maken van een maandbegroting, inzicht krijgen in de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven, kennis verkrijgen van de mogelijkheden de inkomsten te verhogen en/of de uitgaven te verlagen.
Persoonlijke doelstellingen: bewustwording van de chronische stress die veroorzaakt wordt door de financiële zorgen en weten hoe (de gevolgen van) deze stress te verminderen.

Werkwijze
De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld:
1.  Post ordenen en maandbegroting
2.  Soorten uitgaven
3.  Verzekeringen 
4.  Jaarplanning
5.  Sterke kanten in het huishoudgeld
6.  Sociale druk en assertiviteit
7.  Stress als gevolg van financiële zorgen en hoe deze stress te verminderen
Cursisten leren beter om te gaan met geld door er zelf en met anderen aan te werken. Tijdens de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers informatie, wordt geoefend en krijgt men vervolgens opdrachten mee naar huis. Zie voor meer informatie het cursusboek.
Herkenning in elkaars problematiek wordt gebruikt ter ondersteuning van elkaar. Ook worden veel tips uitgewisseld. Kijk bv. ook eens naar het filmpje over een digitaal huishoudboekje
Deelnemers evalueerden de cursus als volgt:
” Inzicht door overzicht.”
” Bewust worden – Bewust zijn !!”
” Het is heel gezellig, behulpzaam en heel goed voor je portemonnee. “
” Gewoon doen !!! Het werkt ! Het helpt.”
Beluister het intervieuw voor meer informatie over de cursus.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur per week.
Aantal deelnemers: 8 – 12 personen. 
Begeleiding is in handen van Petra Bekkers, Floor Lucas en Han Baeten, maatschappelijk werkers bij Versa Welzijn.
Kosten deelname: geen
Start eerstvolgende cursus: maandagochtend 16 maart 2020 in Weesp.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Petra Bekkers 06 – 16 39 22 78
pbekkers@versawelzijn.nl 

Versa Welzijn – groepswerk
Telefoon: (035) 623 11 00 
E-mail:     groepswerk@versawelzijn.nl