• Gooi het in de groep

Uitkomen met Inkomen

Uitkomen met je Inkomen in Hilversum

Doelgroep
De groep is bestemd voor inwoners van Hilversum die moeite hebben met rondkomen van het huidige inkomen. Er is sprake van goede wil, maar men voelt ook de druk van de maatschappij om mee te doen. Daardoor geef je misschien meer uit dan wenselijk. 

Doelstelling
Het doel van de groep is om jouw balans te vinden in de uitgaven en inkomsten. Daarbij krijg je ook inzicht in jouw eigen drijfveren en overtuigingen rondom geld. 

Werkwijze
In de groep wordt met elkaar gesproken over ervaringen en keuzes rondom het omgaan met geld. Door mensen te ontmoeten die ook vragen hebben over rondkomen kan herkenning en steun aan elkaar geboden worden. Tips kunnen worden uitgewisseld.  
Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers gestimuleerd hun eigen vragen in te brengen en hun eigen behoeften en wensen uit te spreken.  
De begeleiding biedt daar waar nodig of gewenst de ontbrekende informatie rondom omgaan met geld. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn: 
– Wat is sociale druk ? 
– Wat doet stress en schaamte over schulden met jou ? 
– Hoe maak je een overzicht van inkomsten en uitgaven per week, maand en jaar ? 
– Wat is het verschil tussen lenen en (be)sparen ? 
– Wat is er mogelijk aan wettelijke regelingen en toeslagen ?
– Waar is online informatie te vinden ?
Een medewerker van de afdeling Schuldhulpverlening komt ook een keer langs als gastspreker over minimaregelingen en de mogelijkheden van schuldhulp via de Gemeente Hilversum.  

Praktische informatie
De groep kent 4 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, en aansluitend 3 maandelijkse bijeenkomsten van 2 uur als follow-up. 
Aantal deelnemers: 6 – 8 personen.  
Begeleiding is in handen van maatschappelijk werkerHan Baeten en Trees Daas. 
Vooraf aan deelname aan de groep vindt een informatiebijeenkomst plaats. 
Kosten deelname: geen.
Start eerstvolgende groepen:
– woensdag 14 september 2022 van 09.30 – 11.30 uur en
– woensdag 14 september 2022 van 19.00 – 21.00 uur.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Trees Daas 06 – 589 81 490
tdaas@versawelzijn.nl

Versa Welzijn – groepswerk
Telefoon: (035) 623 11 00 
E-mail:     groepswerk@versawelzijn.nl