• Gooi het in de groep

Verbeter je relatie

Verbeter je relatie … begin bij jezelf !

Doelgroep
Paren die hun relatie en hun gesprekken willen verbeteren.

Doelstelling
In de training worden handvatten aangereikt om de gesprekken beter te laten verlopen en daardoor het contact met elkaar te verbeteren.
Hiervoor wordt gewerkt aan de volgende doelen:
· Inzicht krijgen in de eigen manier van communiceren.
· Herkennen van mannelijke en vrouwelijke aspecten binnen de communicatie.
· Verwerven van kennis over de basisprincipes van effectieve communicatie.
· Ervaring opdoen met het toepassen van deze basisprincipes.
· Een begin maken met het veranderen van de eigen manier van communiceren.
Zie ook ‘deelnemers aan het woord

Werkwijze
Om de communicatie te verbeteren wordt onderzocht welke terugkerende patronen te herkennen zijn in de onderlinge communicatie en hoe je allebei hierin iets kunt verbeteren. Ook de verschillen hoe mannen en hoe vrouwen communiceren komen in de training uitgebreid aan bod.
Door de training wordt een aantal onderwerpen beter bespreekbaar zoals de opvoeding en aanpak van de kinderen, het maken en nakomen van afspraken, voldoende tijd voor elkaar nemen en andere thema’s die men wil inbrengen.
Naast de nodige theorie wordt gewerkt met situatiebeschrijvingen, oefeningen, spel en huiswerkopdrachten. Daarbij zullen ook thema’s als “conflicten” en “wie is de baas” aan bod komen. De groep wordt gebruikt voor herkenning en ondersteuning. De groep wordt verder benut om concrete dagelijkse situaties van de deelnemers na te laten spelen en gezamenlijk te analyseren om hiermee de koppeling te maken tussen de aangeboden theorie en de praktijk.

Praktische informatie
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2½ uur per week en een follow-up bijeenkomst.
Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 6 (echt)paren. 
Begeleiding is in handen van Han Baeten en een collega maatschappelijk werker. 
Voor de groep start vinden intakegesprekken plaats.
Kosten deelname:  € 40,- per persoon.
Start eerstvolgende training: zodra voldoende mensen zich hebben aangemeldt.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Versa Welzijn – afd. Groepsmaatschappelijk Werk
Telefoon: (035) 683 01 54 
E-mail:      groepswerk@versawelzijn.nl