• Gooi het in de groep

Communicatietraining

Communicatietraining voor (echt)paren

Doelgroep       
(Echt)paren, waarbij een of beide partners te maken hebben met psychische klachten en die de onderlinge communicatie willen verbeteren. De communicatietraining kan worden gecombineerd met andere vormen van behandeling.
 
Doelstelling
Als partners in staat zijn actief te luisteren en open te communiceren. In staat zijn over onderlinge verschillen te praten en onderhandelen. Men is zich bewuster geworden van de eigen ‘valkuilen’ en kwaliteiten.

Werkwijze
Een cursorisch aanbod met veel structuur. Het accent ligt op het aanleren van communicatieve vaardigheden, waardoor iedere individuele deelnemer aan deze training effectiever leert communiceren. Daarnaast leren de (echt)paren hun onderlinge communicatie te verbeteren. De training richt zich niet op onderliggende problematiek/dynamiek binnen de partnerrelatie.
Er wordt psycho-educatie gegeven; vaardigheden worden getraind in oefeningen en rollenspelen; er wordt gewerkt met literatuur en huiswerkopdrachten. De meeste oefeningen worden gedaan met de eigen partner. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Praktische informatie 
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Voor aanvang van de training
vinden intakegesprekken plaats. De training wordt gegeven door Henriëtte Pennings, systeemtherapeute i.o. met een collega.
Groepen van maximaal 6 paren
Kosten deelname: geen
Start eerstvolgende training: bij voldoende deelnemers, in Hilversum.

Contra-indicaties
Te sterk verslavingsgedrag
Te grote mate van psychiatrische kwetsbaarheid en/of persoonlijkheidspathologie
Het ontbreken van de gezamenlijke wens de relatie voort te zetten
Een actuele relatiecrisis; gebrek aan frustratietolerantie.

Verdere informatie
Verdere informatie over de training:
PSYQ Hilversum
Telefoon: (035) 625 91 00

Aanmelding: indien men geen behandelaar heeft, dient men zich eerst aan te melden bij PsyQ via de centrale aanmeldservice, op nummer 0900-2357797 of 24 uur per dag via de website www.psyq.nl