• Gooi het in de groep

Groepstraining Assertiviteit

Doelgroep
De training is bedoeld jongeren van 13 tot 16 jaar die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Dit kan leiden tot teruggetrokken gedrag, een depressieve stemming of angstklachten. Ook kan boos en opstandig gedrag een gevolg zijn van het onvermogen om assertief te zijn.

Doelstelling
Om leren gaan met anderen en jezelf zoals je graag zou willen, zonder dat dit overbodige spanning geeft. Verkrijgen van vaardigheden die er voor zorgen dat je jezelf in moeilijke situaties op een meer ontspannen en assertieve manier kunt gedragen.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten wordt aan de hand van theorie en praktijkervaringen van de deelnemers geoefend met situaties. Na elke bijeenkomst wordt huiswerk meegegeven. Er wordt onder andere aandacht besteed aan: “nee” zeggen, laten merken dat je het ergens niet mee eens bent, kritiek geven, met kritiek om kunnen gaan etc.

Praktische informatie
De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van ongeveer twee uur. Vooraf vindt een intake plaats en worden persoonlijke doelen vastgesteld. Na afloop is er een evaluatiegesprek.
De training wordt gegeven door de psychologen/orthopedagogen van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd, op de Jan van Brakelstraat in Huizen.
Aantal deelnemers: 4 – 8 jongeren.
Wanneer de training onderdeel is van een psychologische behandeling en er een verwijsbrief van de huisarts aanwezig is, wordt de training als kortdurende psychologische zorg rechtstreeks gedeclareerd naar de verzekering. De training wordt dan grotendeels vergoed. Er geldt nog wel een eigen bijdrage.
Start van de eerstvolgende training: bij voldoende aanmeldingen vindt de training elk half jaar plaats.
 
Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd
Telefoon: (035) 523 11 11
E-mail:     info@gooisepraktijk.nl

Meer iinformatie is ook te vinden op de website van de Gooise Praktijk Kind en Jeugd.