• Gooi het in de groep

VetCool

Cursus voor kinderen met overgewicht: VetCool

Doelgroep
Steeds meer kinderen van 8 t/m 12 jaar kampen met overgewicht. In Nederland hebben +/- 15% van de jongens en meisjes overgewicht. Ook het percentage kinderen met ernstig overgewicht/obesitas neemt toe. Deze kinderen, maar ook hun ouders zijn regelmatig op zoek naar specifieke, praktische, haalbare en motiverende handvatten om dit overgewicht terug te kunnen dringen.

Doelstelling
Kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8-12 jaar, worden in deze cursus geleerd hoe ze anders moeten eten en bewegen, maar ook hoe ze sociaal om kunnen gaan met hun problemen. Dit is de reden dat de cursus gegeven wordt door een kinderfysiotherapeute, diëtiste en een orthopedagoog/psycholoog. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een zogenaamd  “multidisciplinair behandelconcept” (dus de combinatie van motoriek en lichaamsbeweging, voeding en gedrag) een veel grotere kans op succes heeft. In deze cursus is het niet de bedoeling dat kinderen die nog in de groei zijn leren hoe ze snel moeten afvallen. Omdat ze nog groeien is het voldoende als hun huidige gewicht niet toeneemt. Uiteindelijk wordt daardoor het gewenste gewicht in de loop van de tijd vanzelf bereikt. Kinderen leren in deze cursus handiger voor zichzelf op te komen, zelfvertrouwen te ontwikkelen, steviger in hun schoenen te staan.

Praktische informatie:
Drie maal per jaar wordt gestart met het programma: voorjaar, najaar en in de winter. De psycholoog wordt veelal vergoed vanuit de zorgverzekering. Een verwijsbrief van een arts is dan een voorwaarde.
Naast individuele begeleiding bij de diëtiste, groepstrainingen bij de kinderfysiotherapeut, is er gekozen voor 7 bijeenkomsten met de kinderpsycholoog omdat kinderen ontdekken dat veel problemen ook bij andere kinderen aanwezig zijn en ze van elkaars ervaring kunnen leren. Daarnaast hebben veel van de kinderen met overgewicht eerder in groepsverband negatieve ervaringen opgedaan. Nu leren ze dat ook voor hen een veilige en positieve groepssfeer mogelijk is waardoor het zelfvertrouwen ten aanzien van leeftijdsgenoten kan toenemen. Voorafgaand aan de kindergroep zijn 2 ouderbijeenkomsten gepland. De derde ouderbijeenkomst vindt plaats na de derde sessie van de kinderen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.leerengedragsadviezen.nl

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Praktijk voor leer- en gedragsadviezen
Telefoon:(035) 623 10 89
Mailadres: mail@leerengedragsadviezen.nl