• Gooi het in de groep

Hoe verder ?

Verlies van uw partner … en hoe dan verder ?

Doelgroep
De groep is bestemd voor mensen van wie de partner is overleden. Het overlijden moet niet korter dan 3 maanden en niet langer dan 3 jaar geleden zijn.

Doelstelling
Het doel van de groep is een stap verder te komen in de verwerking van het verlies van uw partner. Naast verdriet en verlies worden ook nieuwe krachten aangeboord.
Lees ook de reflecties van een deelnemer

Werkwijze
In de groep wordt met elkaar gesproken over ervaringen en verdriet rondom het overlijden van de partner. Door mensen te ontmoeten die ook een overlijdensverlies hebben geleden kan herkenning en steun aan elkaar geboden worden.
Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers gestimuleerd hun eigen vragen in te brengen en hun eigen behoeften vorm te geven. Een parallel wordt hierbij gelegd met het nieuwe leven zonder partner waarin het ook van extra groot belang is geworden goed te luisteren naar de eigen behoeften en hiervoor op te komen. De begeleiding biedt daar waar nodig of gewenst de ontbrekende psychoeducatie rondom verliesverwerking. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn:
·  Hoe ga je om met de eigen emoties ?
·  Wat vind je moeilijk in contact met anderen ?
·  Hoe geef je vorm aan je eigen wensen en behoeften ?
·  Van welke zaken wil je geen afscheid nemen, van welke zaken juist wel en hoe kun je dat doen ?
·  Kijken naar de toekomst

Praktische informatie
De groep kent 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, en een follow-up na 3 maanden.
Aantal deelnemers: 6 – 8 personen. 
Begeleiding is in handen van maatschappelijk werker Han Baeten.
Vooraf aan deelname aan de groep vindt een informatiebijeenkomst plaats.
Kosten deelname: € 40,-
Start eerstvolgende groep: bij voldoende aanmeldingen.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Versa Welzijn – afd. Groepsmaatschappelijk Werk
Telefoon: (035) 623 11 00 
E-mail:      groepswerk@versawelzijn.nl