• Gooi het in de groep

Huiselijk geweld

VAN ONMACHT NAAR KRACHT

Doelgroep
Deze gespreksgroep is bestemd voor vrouwen die in het verleden geestelijk, lichamelijk of seksueel zijn mishandeld of bedreigd door hun (ex) partner.

Doelstelling
Verwerking van de bedreiging en het geweld staan centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan het leren stellen van grenzen en het leren omgaan met gevoelens van macht en onmacht, schuld en schaamte.

Werkwijze
In deze groep wordt gesproken over de psychische gevolgen van mishandeling. De kracht van een groep is dat ervaringen met lotgenoten kunnen worden gedeeld en dat men steun vindt bij elkaar. Doordat vrouwen in contact komen met andere lotgenoten wordt gewerkt aan het doorbreken van het isolement waarin veel vrouwen terecht zijn gekomen. Gewerkt wordt aan de hand van een draaiboek.
Zie ook de verhalen van Chantal, Zarah en Merel.

Praktische informatie
De groep wordt aangeboden door het Algemeen Maatschappelijk Werk van Versa Welzijn.
De groep bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2.5 uur.
Aantal deelnemers: maximaal 8 vrouwen.
Begeleiding is in handen van Trees Daas, maatschappelijk werker bij Versa Welzijn.
Voor de groep start vinden intakegesprekken plaats.
Kosten deelname: geen
Start eerstvolgende groep: woensdagochtend 15 maart 2023 in Hilversum/Bussum.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding; 
Versa Welzijn – afd. Groepsmaatschappelijk Werk
Telefoon: (035) 623 11 00 
E-mail:      groepswerk@versawelzijn.nl