• Gooi het in de groep

Praktijk Bakkerstraat

Assertiviteitstraining

Doelgroep
Mensen die zich herkennen in onderstaande uitspraken:
– niet je gevoelens durven te uiten omdat je bang bent een ander te kwetsen,
– blozen, trillen of hakkelen zodra de aandacht op je gevestigd is,
– moeilijk kritiek kunnen geven en /of ontvangen,
– geen nee kunnen zeggen omdat je je dan schuldig voelt,
– soms te fel uit de hoek komen,
– de ander te snel gelijk geven en niet goed je eigen mening kunnen vasthouden.

Doelstelling
– Je eigen behoeften en grenzen te (h)erkennen en aan anderen duidelijk te maken.
– Met zelfvertrouwen op te treden.
– Kritiek te uiten en je goed te blijven voelen.
– Keuzes te maken en risico’s te nemen.

Werkwijze
De trainingsavonden zijn samengesteld uit drie vaste onderdelen:
1. de psychologe behandelt thema’s die te maken hebben met assertiviteit: zelfbeeld, grenzen, complimenten en kritiek, irrationele gedachten, etc..
2. de haptotherapeute biedt ervaringsgerichte oefeningen aan, met als doel je bewust te worden van je eigen gedragspatronen.
3. de deelnemers brengen hun eigen “verhaal” in. Er wordt NIET gewerkt met rollenspelen, maar aan de hand van situaties die de deelnemers zelf inbrengen.
De combinatie van de cognitieve benadering van de psychologe en de ervaringsgerichte benadering van de haptotherapeute is gebleken zeer vruchtbaar en effectief te zijn bij het trainen van assertief gedrag.

Praktische informatie
De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
Aantal deelnemers: maximaal 8 personen. 
Begeleiding is in handen van Nadine Gorin-Frank (psychologe) en Lonie Querido-Reichman (haptotherapeut).
Kosten deelname: € 420,- (groot deel kan vergoed worden door de zorgverzekeraar).
Start eerstvolgende training: ….. in Hilversum.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
N. Gorin-Frank of L. Querido-Reichmann
Praktijk “Bakkerstraat” voor Psychologie en Haptotherapie 
Telefoon: (035) 642 60 06
www.praktijkbakkerstraat.nl