• Gooi het in de groep

Vaardigheidstraining voor gescheiden ouders

Vaardigheidstraining voor gescheiden ouders

Doelgroep                                                                                                             
Deze vaardigheidstraining is bestemd voor gescheiden ouders en wordt gegeven in groepen van of 4 mannen of 4 vrouwen. De training kan ook door slechts één van de ex-partners gevolgd worden.  

Doelstelling
Het doel van deze vaardigheidstraining is om de scheiding een plaats te geven en op een zo goed mogelijke manier met de ex-partner als collega-ouders  te communiceren.

Werkwijze
De training zet ouders aan om op een neutrale, de-escalerende wijze met de andere ouder te communiceren. Als ouder leer je om jezelf tijdig tot de orde te roepen om heftige woordenwisseling te voorkomen. Ouders worden gestimuleerd naar zichzelf te kijken en de keuze te maken hoe je als ouder na de scheiding je leven in wilt richten zonder jezelf daarin te verliezen.
 Je (h)erkent je pijnpunten en vindt andere manieren om daarmee om te gaan. Strijd maakt plaats voor acceptatie waardoor je verder kan met je leven, zonder dagelijks last te hebben van de negativiteit rond de scheiding.
De training wordt gedurende 5 sessies gegeven in groepen van 4 mannen of 4 vrouwen. Het groepsproces met deelnemers van hetzelfde geslacht geeft herkenning en biedt hulp en steun aan elkaar.
Ook als slechts één van de ouders deze training volgt, kun je als ouder verandering te weeg brengen voor meer balans in jullie gezamenlijk collega-ouderschap.

Praktische informatie
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur, om de week.
Aantal deelnemers: 4 
Kosten deelname:€ 393,25  
De training wordt verzorgd door Heleen Offerhaus, Kind- en Oudercoach, Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg & Lid Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg
Start eerstvolgende trainingen: 
de vrouwengroep op 1 november 2013 en 
de mannengroep 8 november 2013 in Huizen.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Heleen Offerhaus
Kind- en Oudercoach
Telefoon: 06 – 532 66 273

Meer informatie vindt u op de webite 1keer1