• Gooi het in de groep

VOLUIT LEVEN – In contACT met jezelf

Een training over zelfcompassie en mentale flexibiliteit

Doelgroep
Inwoners van het Gooi (18+)

Doelstelling
Het doel van de training is het vergroten van de mentale flexibiliteit en zelfcompassie.
Hiervoor wordt gewerkt aan:
– Je gedachten minder serieus nemen.
– Meer in het hier en nu leven.
– Meer leven vanuit jouw waarden. Wat is werkelijk belangrijk voor jou?
– Meer mentale flexibiliteit.

Werkwijze
Pijn, verdriet, stress, onzekerheid en tegenslagen horen bij het leven. Je hoeft niet perfect of “klachtenvrij” te zijn om meer het leven te leiden wat jij wilt. Deze training is gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapy en gaat over minder vechten met jouw gedachten, gevoelens en angsten en meer gaan leven naar jouw waarden. Wat vind jij werkelijk belangrijk in je leven? Wat zijn je dromen en verlangens?
De training bestaat uit: psycho-educatie, gesprek en ervaringsgerichte oefeningen en het maken van thuisopdrachten. 

Praktische informatie
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en een follow-up bijeenkomst.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10 personen. 
Begeleiding van de maandagavondgroep is in handen van Dorea Ketelaars (POH-GGZ) en Han Baeten.
Begeleiding van de woensdagochtendgroep is in handen van Han Baeten en Herjan Gerlings van Versa Welzijn, beiden  ACT (Acceptance & Commitment Therapy) gecertificeerde trainers.
Vooraf aan de eerste bijeenkomst is er een vrijblijvende informatiebijeenkomst.
Kosten deelname: € 45,-
Start eerstvolgende trainingen:
– maandagavond 15 april 2024 in Hilversum. 
Informatiebijeenkomst over deze training is op maandagavond 8 april.
– woensdagochtend 17 april 2024 in Huizen. 
Informatiebijeenkomst over deze training is op woensdagochtend 3 april.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Versa Welzijn – afd. Groepsmaatschappelijk Werk
Telefoon: (035) 623 11 00 
E-mail:      groepswerk@versawelzijn.nl

Reviews
Hieronder enkele citaten over deze training van eerdere deelnemers:

  • Waardevolle training met kans op herhaling (trainingssessie, het gebruik van de app en de boeken) waarmee ik snel heb kunnen groeien.
  • Deze training heeft me bewuster gemaakt en instrumenten gegeven. De gedachtenkamer een naam gegeven, concreet gemaakt. Losser van wie je werkelijk bent.
  • Het helpt me het kritische stemmetje wat op afstand te plaatsen en zo meer vrijheid te ervaren.
  • Meer bewust van mijn kritische stem en meer leven in het Hier en Nu en genieten van kleine dingen.
  • Nu ik beter kan zien wat mijn hooft allemaal zegt, kan ik mijn hart beter verstaan.
  • Meer gaan leven wat voor mij van waarde is en geleerd hoe je aardiger voor jezelf kunt zijn.
  • Aanvulling in mijn leven tot vrijheid.