• Gooi het in de groep

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden en veiligheid van de gegevensverwerking

Versa Welzijn beoogt een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat naar uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan evenwel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens als volgt behandeld:

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server, waartoe alleen medewerkers van Versa Welzijn die uw verzoek om informatie of ondersteuning beantwoorden, toegang hebben. Eventuele verdere verwerking van uw gegevens vindt alleen in overleg met u plaats.

Als u gebruik maakt van e-mail om contact met ons op te nemen, kunnen wij u helaas geen volledige bescherming bieden tegen inbreuken op de privacy door derden. Ook dan doen wij onze uiterste best om vertrouwelijkheid van uw gegevens in de e-mail te waarborgen. Mocht u dit onvoldoende vinden, dan kunt u het beste slechts algemene informatie in de e-mail zetten en meer vertrouwelijke gegevens persoonlijk meedelen of overhandigen.

Cookie gebruik

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de website vanaf haar server naar uw browser stuurt en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw computer of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Sessie-cookie
De website plaatst in de eerste plaats zelf een functionele cookie, de sessie-cookie. De sessie-cookie, nodig voor de werking van de site, is een cookie met daarin een unieke identificatiecode. Deze cookie, met de naam PHPSESSID, wordt gebruikt tijdens uw bezoek van de website en wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Deze inhoud bevat geen gevoelige/privé informatie en wordt gebruikt om eventuele selecties en invoer bij te houden.

Functionele cookie
De website gebruikt daarnaast nog een functionele cookie (deze bevat géén persoonlijke info) om de locatie keuze te onthouden voor een volgend bezoek aan de website.

Google Analytics-cookies
Daarnaast worden ook cookies geplaatst ten behoeve van Google Analytics, een dienst van Google. De cookies _utma, _utmb, _utmc en _utmz zijn nodig om Google Analytics goed te kunnen gebruiken. Met deze dienst, en via deze cookies, wordt het bezoek op de website geanalyseerd. Denk aan bezoekersaantallen of populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. De informatie wordt door Google opgeslagen. Die data komen daarmee terecht in de Verenigde Staten. Het kan voorkomen dat Google wettelijk verplicht wordt informatie aan derden (de overheid) te verschaffen. Hier hebben wij geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Cookies uitzetten
U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuwe diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De nieuwsbrief van Versa Welzijn wordt via MailChimp gemaakt. MailChimp maakt gebruik van e-mailtracking.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u gebruik maakt van de diensten van Versa welzijn, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Mocht u van mening zijn dat Versa Welzijn niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen of contact opnemen met de cliënten-vertrouwenspersoon.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Voor meer informatie over hoe Versa Welzijn met uw gegevens omgaat en wat uw rechten hierin zijn, zie ons Privacyreglement.

Voor meer informatie over de cliënten-vertrouwenspersoon of het indienen van een klacht, zie onze klachtenregeling en de regeling vertrouwenspersoon.