• Gooi het in de groep

Autonomiegroep voor vrouwen

Autonomiegroep voor vrouwen

Doelgroep
Vrouwen met psychische klachten, waarbij autonomieproblemen op de voorgrond staan.
Een autonome vrouw is een vrouw die haar eigen leven vorm geeft en voor zichzelf kan opkomen. Vrouwen met autonomieproblemen hebben moeite met het serieus nemen van de eigen behoeften; ze vinden het lastig om aandacht voor zichzelf te vragen, ze denken over het algemeen niet positief over zichzelf en ze zorgen vaak beter voor anderen dan voor zichzelf.
Autonomieproblemen kunnen tot uiting komen in klachten van diverse aard, zoals  depressieve – en angstklachten, een laag zelfbeeld, spanningsklachten en lichamelijke klachten.

Doelstelling
Vrouwen leren inzicht te krijgen in de problemen, leren van vaardigheden om met de problemen om te gaan, leren om gevoelens toe te laten en te benoemen, leren voor zichzelf opkomen zodat de vrouwen in het dagelijkse leven beter gaan functioneren. 

Werkwijze 
Half gestructureerd. Vaste onderdelen van de groep zijn om negatieve gedachten en niet realistische gedachten uit te dagen. De levensgeschiedenis wordt doorgenomen om inzicht te krijgen in de waarden en normen, die bepalen hoe de deelnemers in het leven staan. Groepsgesprekken over nader te bepalen thema’s en waar mogelijk non-verbale oefeningen.

Praktische informatie
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur en een follow-up bijeenkomst na 3 maanden. 
Voor aanvang van de training vinden intakegesprekken plaats.
Aantal deelnemers: maximaal 10 vrouwen
Kosten deelname: geen
Start eerstvolgende training: doorlopende groep op de vrijdagmiddag in Hilversum

Verdere informatie
Verdere informatie over de training:
PSYQ Hilversum
Telefoon: (035) 625 91 00
secretariaathilversum@hilversum.psyq.nl
www.psyq.nl