• Gooi het in de groep

Positief Opvoeden 2-12

Doelgroep
Voor ouders met kinderen tot 12 jaar met gedragsproblemen thuis, op school of in de omgang met leeftijdgenoten.

Doelstelling
De cursus helpt om oorzaken van gedragsproblemen bij kinderen te herkennen en leert hoe men gewenst gedrag bij kinderen kan stimuleren. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak staan.

Werkwijze
Het gaat om een groepstraining voor ouders die problemen ervaren in de opvoeding. Er wordt gebruik gemaakt van de Triple P methodiek = Positief Pedagogisch Programma. De cursus behandelt opvoedingsvaardigheden die werken, manieren om de ontwikkeling van het kind te stimuleren, vaardigheden in het omgaan met probleemgedrag van het kind en biedt praktische handvaten. In de groepsbijeenkomsten worden opvoedstrategieën besproken en geoefend. 
In de drie telefonische sessies daarna wordt gewerkt met persoonlijke doelen zodat ouders in hun thuissituatie gericht kunnen werken met deze strategieën. 

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en enkele telefonische sessies.
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.
Deze cursus wordt verzorgd door Femke Kraaijeveld vanuit Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek ism Versa Welzijn.
Kosten deelname: € 30,- per ouder.
Start eerstvolgende cursus: helaas zijn door alle coronamaatregelen de opvoedcursussen On Hold gezet omdat de prioriteit van het werk dit niet meer toeliet.

Verdere informatie
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
Telefoon: (035) 692 63 50
Mail: cursussen@jggv.nl

Verdere informatie is ook te vinden op de website Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek