• Gooi het in de groep

Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Doelgroep
Gescheiden ouders (vader of moeder) van kinderen in de leeftijd van 2-12 of van 12-18 jaar.
• Ouders die (blijvende) conflicten (o.a.) over de opvoeding hebben na scheiding.
• Ouders die moeite hebben met het oppakken van hun eigen leven na scheiding.
• Ouders met emotionele moeilijkheden als gevolg van scheiding.
• Ouders die de wens hebben een goede ouder-relatie op te bouwen met de co-ouder.
• Ouders die op zoek zijn naar informatie over gedrag van kinderen na scheiding.

Doelstelling
• Bevorderen dat ouders hun handelen afstemmen op het belang van hun kinderen.
• Stimuleren dat ouders effectief kunnen samenwerken in de opvoeding.
• Verbetering van vaardigheden om conflictueuze en stressvolle situaties te hanteren.
• Versterking van de opvoedingsvaardigheden van ouders.

Werkwijze
Family Transitions – Positief Opvoeden voor gescheiden ouders is een nieuw onderdeel van het bekende programma voor opvoedingsondersteuning: Positief opvoeden, volgens de methode triple P.
In de 5 bijeenkomsten leer je om te gaan met veranderingen als gevolg van de scheiding: het leren herkennen van verschillende emoties, het ontwikkelen van het eigen probleemoplossend vermogen en het hanteren van conflicten. Ook leer je een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning te vinden. Ouders die de cursus hebben gevolgd ervaren meer grip in hun gevoel over de scheiding en een positief effect in de communicatie met de andere ouder.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van DVD-filmpjes met situaties uit de praktijk en een werkboek (inclusief ontspannings-cd).
Na deze bijeenkomsten volgt desgewenst een Cursus positief Opvoeden (Triple P) waarin men leert oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, gewenst gedrag te stimuleren en om te gaan met ongewenst gedrag.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2.5 uur per week. 
Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 12. 
De cursus  Triple P 4 wordt verzorgd door Rebecca Moens en Jacqueline van Elk, gezins-en opvoedcoaches werkzaam bij Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek.
Kosten deelname: € 30,-
2x per jaar wordt de Triple p cursus Positief Opvoeden voor Gescheiden Ouders aangeboden en start bij voldoende aanmeldingen.

Verdere informatie
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het
Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek
Telefoon: (035) 69 26 350 
Mail: cursussen@jggv.nl

Verdere informatie is ook te vinden op Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek

Zie ook de folder Positief opvoeden voor gescheiden ouders