• Gooi het in de groep

Opvoeden; zo hou je het leuk

Doelgroep
Deze opvoedcursus is voor ouders met kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Doelstelling
Met deze cursus leren ouders beter om te gaan met dagelijkse opvoedingssituaties. Ouders leren op een positieve manier om te gaan met hun kind: hoe ze gewenst gedrag van kinderen kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen corrigeren. Zo kunnen spanningen worden voorkomen en wordt de sfeer in huis prettiger! 

Werkwijze
Opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook lastig. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet wil luisteren? Wat doe je wanneer je kind erg boos is? Je kunt deze vragen zelf oplossen, maar ook samen met andere ouders. Door vragen met andere ouders te bespreken, merken deelnemers dat ze niet de enige zijn met  die met dit soort vragen zitten. Ook anderen ervaren lastige opvoedsituaties en kunnen vertellen hoe ze daarmee omgaan. Zo kan men met elkaar delen wat werkt en mogelijk geschikte oplossingen vinden voor de vragen waar men tegenaan loopt. Dat kan steun en meer zekerheid geven bij de opvoeding. De aanwezige cursusleider geeft daarnaast informatie over de ontwikkeling van kinderen in de verschillende leeftijdsfasen.
In de cursus komen de volgende thema’s naar voren:

  • 1e bijeenkomst: Positief aandacht geven
  • 2e bijeenkomst: Positief sturen en grenzen stellen
  • 3e bijeenkomst; Consequenties bij ongewenst gedrag
  • 4e bijeenkomst: Alles op een rij 

Deelnemers krijgen na elke bijeenkomst een folder mee, waarin de belangrijkste informatie beschreven staat. Ook zijn er thuisopdrachten zodat de besproken thema’s meteen thuis geoefend kunnen gaan worden. Zo leren de deelnemers direct om een bepaalde aanpak in de eigen situatie toe te passen en te ervaren of die manier bij hun en hun kind past.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten in de avond van 2 uur.
De groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers.
Deze cursus wordt georganiseerd door Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek. Cursusleider is Nathalie Zurlohe
Kosten deelname: € 30,- per ouder(paar).
Start eerstvolgende cursus: donderdagavond 17 oktober 2019 in Bussum.

Verdere informatie
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
Telefoon: (035) 692 63 50
Mail: cursussen@jggv.nl

Verdere informatie is ook te vinden op de website Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek