• Gooi het in de groep

Tienercursus Positief Opvoeden

Communiceren met je puber

Doelgroep
Voor ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen thuis, op school of in de omgang met leeftijdgenoten.

Doelstelling
De cursus helpt om oorzaken van gedragsproblemen bij kinderen te herkennen en leert hoe men gewenst gedrag bij kinderen kan stimuleren. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak staan.

Werkwijze
Het gaat om een groepstraining voor ouders die problemen ervaren in de opvoeding. Er wordt gebruik gemaakt van de Triple P methodiek = Positief Pedagogisch Programma. De cursus behandelt opvoedingsvaardigheden die werken, manieren om de ontwikkeling van het kind te stimuleren, vaardigheden in het omgaan met probleemgedrag van het kind en biedt praktische handvaten. In de groepsbijeenkomsten worden opvoedstrategieën besproken en geoefend. 
In de drie telefonische sessies daarna wordt gewerkt met persoonlijke doelen zodat ouders in hun thuissituatie gericht kunnen werken met deze strategieën. 

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten, 2 telefonische sessies en een terugkombijeenkomst.
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.
Deze cursus wordt georganiseerd door Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek.
De begeleiding is in handen van Femke Kraaijeveld
Kosten deelname: 30 euro.
Start eerstvolgende cursus: voorjaar 2020?

 

Verdere informatie
Voor aanmelding: Jeugd en Gezin – Gooi & Vechtstreek
Voor meer informatie of aanmelden: cursussen@jggv.nl of bellen naar het inhoudelijk spreekuur via (035) 692 63 50
Verdere informatie is te vinden op de website van het CJG