• Gooi het in de groep

Communiceren met je puber

Communiceren met je puber

Doelgroep
De cursus is bestemd voor ouders / opvoeders van pubers in de leeftijd van 12-17 jaar, die deelnemen aan het voortgezet onderwijs. De cursus staat open voor zowel ouderparen als alleenstaande ouders. Bij ouderparen wordt het op prijs gesteld als beide opvoeders aan de cursus deelnemen.
Het karakter van de cursus is preventief, d.w.z. niet geschikt voor ouders, die in de relatie met hun puber ernstige problemen ondervinden, waarbij eigenlijk individuele begeleiding c.q. behandeling nodig is.

Doelstelling
De cursus is bedoeld als preventief aanbod om ouders in een vroeg stadium steun te bieden bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen. De cursus is gericht op de volgende doelen: 
· een goede relatie en communicatie tussen ouders en kinderen bevorderen;
· problemen voorkomen die de opvoeding en ontwikkeling van pubers kunnen belemmeren;
· kennis en vaardigheden van ouders vergroten;
· het zelfvertrouwen en de pedagogische draagkracht van ouders versterken.

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten waarin de volgende thema’s aan de orde komen: 
1. Veranderingen in de puberteit
2. Manieren van opvoeden 
3. Communiceren met je kind 
4. Valkuilen in de communicatie 
5. Overleggen en grenzen stellen
Door vragen met andere ouders te bespreken, merk je dat je niet de enige bent die hiermee zit. Ook anderen ervaren vaak lastige opvoedsituaties en kunnen vertellen hoe ze daarmee omgaan. Zo kun je ontdekken wat goed werkt en wat mogelijk ook voor jou een geschikte oplossing kan zijn. Dat kan steun en meer zekerheid geven bij de opvoeding van je kind.
Lees ook het artikel in j/m Pubers

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten in de avond van 2 uur. 
Aantal deelnemers: maximaal 12 ouders 
De cursus wordt verzorgd door Elly Verbruggen en Gwen Bouwens van Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek.
Kosten deelname: € 30,- per ouder
Start eerstvolgende cursus: dinsdagavond 5 november 2019 in Bussum.

Verdere informatie
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het
Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek
Telefoon: (035) 692 63 50
Mail: cursussen@jggv.nl

Verdere informatie is ook te vinden op Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek