• Gooi het in de groep

Faalangsttraining

JE BIBBERS DE BAAS

Doelgroep
De training is bedoeld voor faalangstige kinderen van 9 tot 12 jaar. Bijvoorbeeld kinderen die op momenten dat zij zich beoordeeld voelen angst ervaren. Dat kan zijn tijdens een toets, een spreekbeurt of test. Maar ook wanneer een leerkracht een onverwachte vraag stelt of in sociale situaties.

Doelstelling
Leren omgaan met de spanning die de faalangst met zich meebrengt. Vergroten van het zelfvertrouwen in spannende situaties.

Werkwijze 
In de bijeenkomsten leren de kinderen hun faalangst te hanteren. Ze leren omgaan met de spanning die de faalangst met zich meebrengt door middel van bewustwording van lichaamsseintjes en ontspanningsoefeningen. Daarnaast leert het kind welke gedachten belemmerend werken en hoe deze gedachten kunnen worden omgezet in helpende gedachten.

Praktische informatie 
De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van een uur. Elk kind krijgt een werkboek met huiswerkopdrachten. Vooraf vindt een intake plaats en na afloop een evaluatiegesprek.
De training wordt gegeven door de psychologen/orthopedagogen van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd, op de Jan van Brakelstraat in Huizen.
Aantal deelnemers: 4 – 8 kinderen.
Wanneer de training onderdeel is van een psychologische behandeling en er een verwijsbrief van de huisarts aanwezig is, wordt de training als kortdurende psychologische zorg rechtstreeks gedeclareerd naar de verzekering. De training wordt dan grotendeels vergoed. Er geldt nog wel een eigen bijdrage. 
Start van de eerstvolgende training: bij voldoende aanmeldingen vindt de training elk half jaar plaats.

Verdere informatie:
Voor informatie en/of aanmelding:
Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd
Telefoon: (035) 523 11 11
E-mail:     info@gooisepraktijk.nl

Meer iinformatie is ook te vinden op de website van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd.