• Gooi het in de groep

Beter in je vel

Doelgroep
Dit betreft een aanbod voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die veel piekeren, moeite hebben met ontspannen of met het richten en vasthouden van aandacht. 

Doelstelling
Kinderen wordt geleerd om meer aandacht te hebben voor gedachten en emoties in het hier en nu.

Werkwijze
Mindfulness betekent “vriendelijk aandacht schenken”. “Aandacht” omdat een kind leert stil te staan bij de eigen gedachten en gevoelens. “Vriendelijk” omdat het kind leert om minder te oordelen en dus minder te piekeren. Hierdoor staat het steviger in zijn of haar schoenen en kan het keuzes maken met zorg voor zowel zichzelf als een ander.
Door de nieuwe vaardigheden in een groep aan te leren, hebben de kinderen direct de gelegenheid om te oefenen. Ook wordt er in de trainingen aan gewerkt dat kinderen hun vaardigheden leren toepassen in hun eigen leefomgeving. Hiervoor is het belangrijk dat de ouders actief betrokken zijn bij de training.

Praktische informatie
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten.
De trainingen worden gegeven door (kinder- en jeugd)psychologen van de Gooise Praktijk Kind en Jeugd.
Aantal deelnemers: 4 – 8 kinderen 

Kosten deelname: bij verwijzing door een huisarts worden de trainingen als kortdurende eerstelijnspsychologische zorg rechtstreeks naar de verzekering gedeclareerd. Aangezien de trainingen gebaseerd zijn op een actieve participatie van de ouders worden de oudergesprekken gedeclareerd als ouderbegeleiding. Daardoor is tevens een verwijsbrief voor ouderbegeleiding noodzakelijk. Er worden 12 consulten bij de verzekering gedeclareerd: zeven kindconsulten en vijf ouderconsulten (vanuit de basisverzekering worden per kalenderjaar vijf consulten eerstelijnspsychologie vergoed en er geldt buiten het eigen risico een eigen bijdrage van €20 per consult. Mogelijk heeft u via uw aanvullende verzekering recht op extra vergoedingen).
Start eerstvolgende training: bij voldoende aanmeldingen vindt de training elk half jaar plaats.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd
Telefoon: (035) 523 11 11
E-mail:     info@gooisepraktijk.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Gooise Praktijk Kind en Jeugd.