• Gooi het in de groep

Schuldhulp Informatiegroep

Doelgroep
De informatiegroep is bedoeld voor inwoners van Weesp die (problematische) schulden hebben. 
Versa Welzijn is namelijk de toegang tot Schuldhulpverlening voor inwoners van Weesp. 

Doelstelling
Doel van de  bijeenkomst is dat deelnemers na afloop weten wat ze in hun situatie kunnen doen om de schulden aan te pakken, welke hulp Versa daarbij biedt en wat de mogelijkheden zijn van de Gemeentelijke Schuldhulpverlening uitgevoerd door Kredietbank Nederland. De informatiegroep helpt deelnemers ook om helder te krijgen of ze in aanmerking komen voor een traject schuldhulpverlening en welke overige opties er zijn. 

Werkwijze
Gestart wordt met een inventarisatie van vragen van de deelnemers. Hierop aansluitend krijgen de deelnemers de nodige antwoorden en aanvullende informatie. Zo krijgen de deelnemers ook formulieren mee om overzicht te kunnen maken van hun financiële situatie.
Ook wordt stilgestaan bij de psychosociale gevolgen van de financiële zorgen/problemen.
Indien gewenst kunnen deelnemers ter plekke een vervolgafspraak maken voor start van een traject schuldhulpverlening.

Praktische informatie
De informatiegroep bestaat uit 1 bijeenkomst van 1.5 uur en wordt eens in de 2-3 weken aangeboden. 
Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.
Begeleiding is in handen van Petra Bekkers en Han Baeten, beiden maatschappelijk werkers bij Versa Welzijn.
Kosten deelname: geen
Start eerstvolgende groep: dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur in Weesp.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Versa Welzijn – Weesp
Telefoon:  0294 – 41 0578
E-mail:     pbekkers@versawelzijn.nl