• Gooi het in de groep

Werk en mantelzorg

REGELINGEN VOOR WERKENDE MANTELZORGERS
Wat zijn de mogelijkheden en hoe ga je het gesprek met je werkgever aan?

Combineert u werk met de zorg voor een ziek familielid?
Dan bent u een werkende mantelzorger.
Als werkende mantelzorger kunt u een beroep doen op diverse regelingen.
Maar hoe maak je dit bespreekbaar met je werkgever?

Themabijeenkomst op donderdagavond 12 november 2015

voor werkende mantelzorgers over  wettelijke en bedrijfsspecifieke regelingen
én hoe je met je werkgever in gesprek kunt gaan.
Deze avond zal verzorgd worden door Lenette van Tienhoven, projectleider Werk & Mantelzorg van Mezzo (de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste).

Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Dan bent u niet de enige: één op de zes werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost.
Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u gebruikmaken van wettelijke verlofregelingen. Of met uw werkgever in gesprek gaan over een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur.
Lenette van Tienhoven zal de wettelijke regelingen en bedrijfsspecifieke regelingen bespreken met als focus: “Hoe kun je met je werkgever in gesprek gaan?”
Verder aanwezig zullen zijn Marianne Verstijen, Sociaal Werker o.a. voor Mantelzorgondersteuning en Han Baeten, bedrijfsmaatschappelijk werker.

Praktische informatie
Start: donderdagavond 12 november van 19.30 – 21.30 uur.
Locatie: Larenseweg 30 te Hilversum.
Kosten: geen

Aanmelden vóór 5 november via het cursusbureau van Versa Welzijn
Telefoon: (035) 683 01 54 
E-mail:    groepswerk@versawelzijn.nl