• Gooi het in de groep

Stressreductie door aandachttraining

Doelgroep
Mindfulnesstraining voor volwassenen met stress- gerelateerde klachten die samenhangen met werk, werkloosheid/reïntegratie en zorgtaken.

Doelstelling
Doel van de training is beter met de negatieve gevolgen van stress leren omgaan en toegang vinden tot het eigen zelfhelend vermogen en dit versterken. Door middel van zelfreflectie en het aanreiken van alternatieve strategieën om stress – als gevolg van ziekte of problemen – te hanteren, worden het probleemoplossend vermogen en de draagkracht versterkt.
Concrete resultaten voor de deelnemers:
– positief effect van diepe ontspanning;
– vermogen om persoonlijke stressfactoren te herkennen;
– ontwikkelen van alternatieve strategieën om stressfactoren te hanteren;
– afname van klachten;
– de ervaring meer energie te hebben en die energie beter te kunnen verdelen.

Werkwijze
Opmerkzaamheid is het centrale ingrediënt: trainen om op eik moment werkelijk ‘aanwezig’ te zijn. Elementen hierin zijn: bewustzijn van lichaam, gedachten en gevoelens en hun onderlinge wisselwerking. Belangrijke thema’s zijn verder:
– trainen van een mildere houding naar zichzelf, niet-oordelen, niet prestatiegericht, loslaten en relativeren;
– trainen van het vermogen om de aandacht te richten op de wisselwerking tussen gedachten, lichamelijke gewaarwording en emoties;
– trainen van het bewustzijn van de wisselwerking tussen buiten- en binnenwereld; 
– leren respectvol met eigen grenzen om te gaan.
Ontspanningsoefeningen, eenvoudige lichaams- en ademoefeningen en oefenen in zorgzame aandacht (zitmeditatie) zijn de belangrijkste werkvormen.
Tegelijkertijd wordt de deelnemers uiteraard ondersteuning bij hun proces geboden: door het programma, begeleiding bij de oefeningen, bandjes en gestructureerde huiswerkopdrachten. Ook de groep biedt steun o.a. door herkenning, uitwisseling, weten dat je niet als enige aan het werk bent.

Praktische informatie
De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2½ uur en een hele dag. Naast de wekelijkse training wordt van deelnemers verwacht dat zij dagelijks een uur tijd vrijmaken voor oefeningen.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12 personen. 
Begeleiding is in handen van Loes Giele, arbeids- en organisatiepsycholoog. 
Voor de groep start wordt een individueel intakegesprek gehouden.
Kosten deelname: naar draagkracht of vergoed door de uitkerings-instantie of werkgever. 
Voor particulieren geldt een tarief naar draagkracht. De kosten van de training worden doorgaans door de uitkerende instelling vergoed – of – als het om werkenden gaat met (dreigende) burnout worden de kosten vaak vergoed in het kader van reïntegratie.
Start eerstvolgende training: najaar 2012 in Bussum.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Opmaat, Bureau voor reïntegratie
Loes Giele
Telefoon: (035) 035-691 38 77 / 06-125 93 142 
Mailadres: l.giele@zonnet.nl