• Gooi het in de groep

Angst de Baas !

Doelgroep
De cursus Angst de baas is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met lichte tot matige angstklachten.

Doelstelling
In de cursus leren deelnemers hoe ze controle op hun angstklachten kunnen krijgen.

Werkwijze
Het is geen therapiegroep of gespreksgroep, maar een cursus waarin het aanleren van vaardigheden om de angstklachten te lijf te gaan centraal staat.
In de cursus leert u onder andere:
* Wat angst is
* Welke angst u bij uzelf herkent
* Wat de gevolgen van uw angst zijn
* Angstige gedachten veranderen in goede gedachten
* Beter ontspannen
* Ademhalingsoefeningen
* Weer leren durven
Deelnemers leren welke dingen ze niet meer doen, omdat ze bang zijn. Ze maken vervolgens een eigen plan om juist die dingen weer wél te gaan doen. In de cursus oefent men in de groep. Het is de bedoeling dat men daarna thuis oefent met wat men in de cursus geleerd heeft.

Praktische informatie
De cursus Angst de baas is een aanbod van Indigo Centraal.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een follow-up bijeenkomst.
Aantal deelnemers: maximaal 10.
Voor de groep start vindt een intakegesprek plaats.
Kosten deelname: € 43,-
Start eerstvolgende cursus: maandagavond 17 januari 2014 in Bussum.

Verdere informatie
Voor informatie en/of aanmelding:
Indigo Centraal Gooi & Vechtstreek
Telefoon: 0341 – 46 23 60
E-mail:    secretariaat@indigocentraal.nl

Meer informatie is ook te vinden op

824-1